lịch thi đấu của đội tuyển việt nam world cup

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
11. 00:00
+2
1.40 2.81
11. 00:00
+1
2.25 1.60
11. 00:00
+1
1.097 6.30
11. 00:00
+1
1.072 7.30
11. 00:00
+2
1.533 2,40
11. 00:00
+2
1,54 2.375
11. 00:00
+1
1.108 5,95
11. 00:00
+2
1,57 2.31
11. 00:00
+2
1.141 5.15
11. 00:00
+2
1.44 2.66
11. 00:00
+1
1.072 7.30
11. 00:00
+2
2.27 1,59
11. 00:00
+2
1,55 2.36