lịch thi đấu của việt nam tại aff cup

Pháp. Ligue 1

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 9:00 tối
hai.
+508
2,79 3,40 2.52
11. 5 giờ chiều
0% của lề
Tỷ lệ 0% cho các thị trường cụ thể.
Biên độ 0% có nghĩa là nhà cá cược không được thực hiện trong các thị trường được đề xuất, vì vậy các hạn ngạch được cung cấp có lợi hơn cho khách hàng.
+513
2.21 3,86 3,44
11. 9:00 tối
+476
1.09 11,25 23.00
14 tháng 8. 13:00
hai.
+512
4.10 4,00 1.80
14 tháng 8. 15:00
+500
3.125 3.24 2.375
14 tháng 8. 15:00
+501
2.24 3.32 3.32
14 tháng 8. 15:00
+503
2.15 3,42 3,42
14 tháng 8. 15:00
+498
2.67 3.32 2,68
14 tháng 8. 17:05
0% của lề
Tỷ lệ 0% cho các thị trường cụ thể.
Biên độ 0% có nghĩa là nhà cá cược không được thực hiện trong các thị trường được đề xuất, vì vậy các hạn ngạch được cung cấp có lợi hơn cho khách hàng.
+504
2.26 3,58 3,56
14 tháng 8. 20:45
+511
4,00 3,85 1,85
19 tháng 8. 9:00 tối
+413
1.35 5.35 8.20
20 tháng 8. 5 giờ chiều
+425
1.65 4.25 4,80
20 tháng 8. 9:00 tối
+417
1.61 4.20 5.25
21 tháng 8. 13:00
hai.
+403
1.727 3,70 5,00
21 tháng 8. 15:00
hai.
+423
2,44 3,42 2.875
21 tháng 8. 15:00
+418
3.64 3,58 2.02
21 tháng 8. 20:45
+425
5.60 4.60 1,53