lịch thi đấu giao hữu của u22 việt nam

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
11. 18:30
0% của lề
Tỷ lệ 0% cho các thị trường cụ thể.
Biên độ 0% có nghĩa là nhà cá cược không được thực hiện trong các thị trường được đề xuất, vì vậy các hạn ngạch được cung cấp có lợi hơn cho khách hàng.
+491
1.42 5.30 9,20
11. 18:30
+512
4.05 3,95 1.82
11. 20:45
+492
10,50 5,75 1.28
11. 20:45
+505
2.57 3.34 2,77
14 tháng 8. 18:30
+495
1.39 4,95 7,80
14 tháng 8. 18:30
+509
1,57 4.333 5,50
14 tháng 8. 20:45
+495
6.70 4,55 1.47
14 tháng 8. 20:45
+511
2.46 3,46 2,82
15 tháng 8. 18:30
+514
3.34 3.68 2.09
15 tháng 8. 20:45
0% của lề
Tỷ lệ 0% cho các thị trường cụ thể.
Biên độ 0% có nghĩa là nhà cá cược không được thực hiện trong các thị trường được đề xuất, vì vậy các hạn ngạch được cung cấp có lợi hơn cho khách hàng.
+505
1,50 5.20 6,95
20 tháng 8. 18:30
hai.
+426
2,98 3,54 2.32
20 tháng 8. 18:30
+421
1.82 3,82 4.20
20 tháng 8. 20:45
+413
1.21 7.00 12,50
21 tháng 8. 18:30
+426
4.10 4.05 1,79
21 tháng 8. 18:30
hai.
+416
1.46 4,75 6,50
21 tháng 8. 20:45
hai.
+431
2,83 3,40 2,49
21 tháng 8. 20:45
+423
2.35 3,48 2,97
Ngày 22 tháng 8 18:30
+395
1.32 5.25 9,80
Ngày 22 tháng 8 20:45
+413
4,85 3,92 1.70
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 20:45
hai.
+367
1.92 3,40 4.10
11. 20:45
hai.
+370
2.375 3.125 3.125
11. 20:45
+368
3.50 3.18 2.17
11. 20:45
+368
2.17 3.22 3,45
14 tháng 8. 20:45
+314
1.97 3.34 3,94
14 tháng 8. 20:45
+304
1,52 3,88 6,90
14 tháng 8. 20:45
+306
1,56 3,84 6.25
14 tháng 8. 20:45
+307
2.81 3.125 2.60
14 tháng 8. 20:45
+305
1.78 3,54 4.65
14 tháng 8. 20:45
hai.
+312
2,86 3.18 2.52