lịch thi đấu vòng loại wc châu á

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 10:00
+6
1.191 6.30 9,90
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Thị trường chính
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Kết quả
Người chiến thắng Delhi
1.191
Buộc
6.30
Bạn bè của United Winner
9,90
Người chiến thắng hoặc rút thăm Delhi
1,003
Người chiến thắng Delhi hoặc người chiến thắng bạn bè của United
1.064
Bạn bè United Winner hoặc Draw
3,88