lịch thi đấu vn vs uae

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
11. 16:00
hai.
+369
1,72 3,90 4.30
11. 16:00
+367
2,58 3.32 2.625
11. 16:00
+372
3.08 3.50 2.18
11. 19:00
+364
4.50 3,75 1,72
14 tháng 8. 16:00
+314
2,98 3,42 2.26
14 tháng 8. 16:00
+303
5,00 3,80 1.65
14 tháng 8. 16:00
+307
2,55 3.35 2,69
14 tháng 8. 19:00
+304
1.35 4,95 7,90
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 5 giờ chiều
+228
3.32 3,48 1,98
11. 10:15
+226
2.36 3.28 2,75
11. 10:15
+228
3.125 3.34 2.11
11. 10:15
+225
2.05 3.30 3.30
14 tháng 8. 10:15
hai.
+230
2.17 3,42 2,94
14 tháng 8. 10:15
+233
2.43 3,44 2,56
14 tháng 8. 5 giờ chiều
+225
2.01 3.36 3.35
14 tháng 8. 5 giờ chiều
hai.
+230
2.06 3,48 3.125
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 11:00
+6
1.118 7,90 12,75
Ngày 12 tháng 8. 11:00
+6
1.67 4.20 3,82