lịch thi đấu wc 2022

Cộng hòa Séc. Liên đoàn U-19

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 11:00
+6
1.118 7,90 12,75
Ngày 12 tháng 8. 11:00
+6
1.67 4.20 3,82