lịch thi đấu world cup 2020

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 20:00
hai.
+369
2.39 3.38 2,72
11. 18:00
+367
2,78 3.32 2.375
11. 20:15
+370
2.05 3,54 3.22
14 tháng 8. 18:00
+361
2,59 3.20 2.61
14 tháng 8. 20:00
+306
1.70 3,78 4.40
14 tháng 8. 20:00
hai.
+315
2.375 3,52 2.66