lịch thi đấu world cup 22

Slovenia. Liga 1

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 20:15
+220
1,88 3.30 3,86
11. 17:30
+223
1,55 3,90 5.20
11. 20:15
+221
1,72 3.62 4.25
1.
Domzale trực tiếp bóng đá ý
14 tháng 8. 20:15
+228
2,83 3.32 2.28
15 tháng 8. 20:15
+217
1.40 4.30 6.80