lịch thi đấu world cup châu âu

Na Uy. Eliteserien

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 19:00
+376
4,85 3,80 1.69
Ngày 12 tháng 8. 19:00
+378
4.15 3,94 1.77
11. 16:00
+372
2.15 3.34 3.38
14 tháng 8. 18:00
+312
5.60 4.30 1,54
14 tháng 8. 18:00
+313
1,56 4.20 5,50
14 tháng 8. 20:00
+317
3.15 3.62 2.14