lịch vòng loại world cup 2022 vietnam

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
10:45
+12
1,85 1.87
10:45
+12
2,92 1.363
10:45
+12
6,00 1.10
12:15
+12
4.20 1.193
12:15
+11
1.035 9.10
15:00
+12
1,52 2.39
15:00
+12
2.03 1,72
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2