loại world cup châu á

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
10:00
+12
2.08 1.68
Tên của sự kiện Khuyết tật1
Handicap, trò chơi
Khuyết tậthai
Handicap, trò chơi
10:00
+10
(-7.5)
1.82
(+7,5)
1,88
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
10:00
+12
1.32 3.14
11:30
+12
1,57 2.28
11:30
+12
1.81 1.909
11:30
+12
1.86 1.86
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2