ltd bd vòng loại wc 2022 khu vực châu á

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
16:00
+12
1.86 1.86
16:00
+12
1.49 2.47
16:00
+12
1.60 2.22
5 giờ chiều
+12
3,90 1.22
17:30
+12
1.49 2.47
17:30
+12
2.47 1.49
18:30
+12
3.36 1.285
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2