ltd hôm nay

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
18 tháng 8. 10:00
+324
2,85 3.32 2.39
18 tháng 8. 13:00
+325
3,72 3.68 1,89
19 tháng 8. 10:00
+324
1.96 3,54 3.60
19 tháng 8. 13:00
+315
6,75 4.50 1.43