lycanthrope dota 2

Mexico. Liên đoàn phụ 20

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
16:00
+6
2,49 3.38 2,49
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Thị trường chính
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Kết quả
Người chiến thắng Querétaro Sub-20
2,49
Buộc
3.38
Người chiến thắng Atlético San Luis Sub-20
2,49
Querétaro Sub-20 người chiến thắng hoặc rút thăm
1.44
Người chiến thắng Querétaro Sub-20 hoặc người chiến thắng Atlético San Luis Sub-20
1.25
Atlético San Luis Sub-20 Người chiến thắng hoặc rút thăm
1.44