new dota 2 patch

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
10:00
+12
5,85 1.106
10:00
+11
7.10 1.069
11:30
+12
2.04 1.71
11:30
+12
1.81 1.909
13:00
+12
1.666 2.11
13:00
+12
3.20 1.31
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
1.
16:00
1,75 1,99