ngày bao nhiêu việt nam đá

Tên của sự kiện Khuyết tật1
Handicap, mục tiêu
Khuyết tậthai
Handicap, mục tiêu
18:00
hai.
+4
(-4,5)
1.97
(+4,5)
1.80
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
18:00
hai.
+6
4.20 4.65 1,55
18:00
+6
3,58 4.60 1.66
18:00
hai.
+6
1.191 6.45 9,50
18:00
hai.
+6
1.069 9,40 17,25
19:00
+6
2,79 4.15 2,00
19:00
hai.
+6
11,50 8.30 1.121
19:15
+6
3,84 4.45 1.63