peru thuộc châu nào

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
14:00
hai.
1.84 1.94