số 16 tuyển việt nam

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
item dota 2
Ngày 12 tháng 8. 12:00
+87
1.25 5.60 9,70
11. 12:00
+87
7.10 4.05 1.44
11. 12:00
+89
3.32 3,40 2.06