bảng xếp vòng loại world cup 2022 châu á

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 10:00
+49
2.41 1,54
Ngày 12 tháng 8. 10:00
1,88 1,88
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
16:30
+49
1.65 2.18
16:30
+49
3.62 1.27
19:00
+49
1.36 3.04
20:30
+49
1.60 2.28
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
18:00
hai.
3.14 1.34