tet fifa

Costa Rica. Bộ phận thứ hai

lich viet nam uae
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 00:00
+6
1.78 3.68 3,76
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Thị trường chính
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Kết quả
Người chiến thắng thành phố Santa Ana
1.78
Buộc
3.68
Tư vấn người chiến thắng Moravia
3,76
Người chiến thắng hoặc rút thăm thành phố Santa Ana
1.21
Người chiến thắng hoặc tư vấn thành phố Santa Ana
1.21
Tư vấn người chiến thắng hoặc rút thăm Moravia
1.87