lịch bóng đá việt nam uae

Brazil. Một loạt

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
các vòng loại world cup 2022
11. 21:30
hai.
+363
2.01 3.32 3,82
14 tháng 8. 00:00
0% của lề
Tỷ lệ 0% cho các thị các vòng loại world cup 2022 trường cụ thể.
Biên độ 0% có nghĩa là nhà cá cược không được thực hiện trong các thị trường được đề xuất, vì vậy các hạn ngạch được cung cấp có lợi hơn cho khách hàng.
các vòng loại world cup 2022
+367
3.50 3.26 2,44
14 tháng 8. 01:30
+297
2.18 2,93 3,84
14 tháng 8. 02:00
+310
2.10 3.32 3,52
14 tháng 8. 16:00
+304
3,98 3.36 1.952
14 tháng 8. 9:00 tối
hai.
Fortaleza-c các vòng loại world cup 2022
+303
2,45 3.125 3.00
14 tháng 8. 9:00 tối
+301
1.42 4.50 7,50
14 tháng 8. 9:00 tối
+311
2.08 3.36 3,54
14 tháng 8. 23:00
+309
2.29 3.20 3.22
15 tháng 8. 00:00
0% của lề
Tỷ lệ 0% cho các thị trường cụ thể.
Biên độ 0% có nghĩa là nhà cá cược không được thực hiện trong các thị trường được đề xuất, vì vậy các hạn ngạch được cung cấp có lợi hơn cho khách hàng.
+307
2,65 3.34 3.08