kq truc tiep bong da hom nay

Ecuador. Một loạt

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
11. 02:00
+296
2.06 3.25 3.62
11. 22:00
+278
1.29 5,00 10,50
14 tháng 8. 00:30
+313
2,72 3,46 2,42
14 tháng 8. 03:00
+303
1.77 3,70 4.25
14 tháng 8. 9:00 tối
+300
2,90 3.20 2.43
14 tháng 8. 23:30
+291
1.77 3,48 4.60
15 tháng 8. 02:00
+308
2.07 3,44 3.38
16 tháng 8. 02:00
+305
2.20 3.30 3.20