nhà cái tặng 100k

Brazil. Series b

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
11. 00:00
+287
2,42 2,95 3.15
11. 02:30
+284
1.68 3,48 5.35
11. 02:30
+277
2.11 2,79 4.20
11. 16:00
+298
2.39 3.08 3.08
11. 16:00
+271
1.69 3.125 6.30
11. 9:00 tối
hai.
+280
2.02 3.02 4.10
11. 21:30
+280
1.46 3,92 7,70
11. 23:30
+296
2.02 3.15 3,88
14 tháng 8. 01:30
+286
3,80 3.02 2.10
14 tháng 8. 16:00
+297
2.17 3.10 3.50