lich thi đấu vong loai world cup 2022 bảng g

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
17:30
+7
9.00 16,25 1.086
19:30
+7
1.196 13.00 5,55