vòng loại wc 2022 khu vực châu âu

Thụy Điển. Siêu nhân

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
11. 15:00
+320
2.61 3,52 2.54
11. 15:00
+310
5.15 3.68 1.68
14 tháng 8. 13:00
+319
2.47 3,40 2,77
14 tháng 8. 15:00
+308
1.61 3,92 5,40
15 tháng 8. 19:00
+313
1,72 3,92 4.45
15 tháng 8. 19:00
+316
1,53 4.65 5.20
16 tháng 8. 19:00
+313
1.666 3,98 4,80
16 tháng 8. 19:00
+318
2.30 3.62 2,86