thể thức vòng loại thứ 3 world cup 2022

RP Trung Quốc. Superliga

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
14:00
+348
7,70 4,55 1.39
Ngày 12 tháng 8. 13:30
+348
1.30 5.20 9,20
Ngày 12 tháng 8. 14:00
+294
8.10 4,75 1.36
Ngày 12 tháng 8. 14:00
+340
9.30 4,70 1.333
11. 13:00
+364
1,75 3,78 4.30
11. 13:30
+369
4.25 3,94 1,72