việt nam sẽ gặp đội nào tiếp theo

Thổ Nhĩ Kỳ. Siêu giải đấu

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 20:00
+368
1,53 4.30 5,75
11. 20:45
+372
1.92 3.62 3,80
11. 20:45
+363
1.41 lịch thi đấu vòng loại chung kết 4,70 7.20
14 tháng 8. 18:15
+314
1.92 lịch thi đấu vòng loại chung kết 3.65 3,75
14 tháng 8. 18:15
+317
2,93 3,54 2.29
14 tháng 8. 20:45
+321
2,78 3.62 2.35
15 tháng 8. 18:15
+317
2,75 3,44 2.46
15 tháng 8. 20:45
+316
3.20 3,80 2.06