lịch bóng đá world cup 2020

Đan mạch. Superliga

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 19:00
+370
4.50 3,90 1,72
Ngày 12 tháng 8. 9:00 tối
0% của lề
Tỷ lệ 0% cho các thị trường cụ thể.
Biên độ 0% có nghĩa là nhà cá cược không được thực hiện trong các thị trường được đề xuất, vì vậy các hạn ngạch được cung cấp có lợi hơn cho khách hàng.
+369
1,55 4,90 6.55
14 tháng 8. 14:00
+318
2,84 3.62 2.31
14 tháng 8. 16:00
+320
2.47 3.64 2.625
14 tháng 8. 18:00
+313
1.86 3,74 3,90
15 tháng 8. 19:00
+313
1.92 3.62 3,80