ket qua bong da tay ban nha hom nay

Uzbekistan. Superligasi

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
16:00
+87
6.05 3,90 1.49
16:00
+87
2,44 3.10 2,77
5 giờ chiều
+87
1.32 4,55 8,60