lịch thi đấu vòng loại world cup vietnam

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
11. 17:30
+373
2,70 3,40 2.52
14 tháng 8. 15:00
+304
1,53 4.15 6,00
14 tháng 8. 15:00
+304
1,57 4.05 5.65
14 tháng 8. 15:00
+291
1.151 7,90 15,25
14 tháng 8. 17:30
+317
2.18 3.60 3.08
14 tháng 8. 17:30
+315
1,79 3,96 4,00
15 tháng 8. 19:00
+312
1,53 4.333 5.65
15 tháng 8. 19:10
+315
3,70 3,70 1.92
21 tháng 8. 15:00
hai.
+308
4.25 3,58 1.83
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
11. 15:00
+320
2.61 3,52 2.54
11. 15:00
+310
5.15 3.68 1.68
14 tháng 8. 13:00
+319
2.47 3,40 2,77
14 tháng 8. 15:00
+308
1.61 3,92 5,40
15 tháng 8. 19:00
+313
1,72 3,92 4.45
15 tháng 8. 19:00
+316
1,53 4.65 5.20
16 tháng 8. 19:00
+313
1.666 3,98 4,80
16 tháng 8. 19:00
+318
2.30 3.62 2,86
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
19:00
+6
2.18 3,56 2,78
19:00
+6
1.82 3,90 3,40