tối nay vn đá vs ai

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
11:20
hai.
+13
1,58 2.23
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
09:50
+2
1.65 2.11
13:20
hai.
+2
1,85 1,85