team liquid dota 2

Châu Úc. Lãnh thổ thủ đô. National Premier League Sub-23

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
10:30
+6
5,85 4,90 1.38
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Thị trường chính
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Kết quả
Người chiến thắng Gungahlin United Sub-23
5,85
Buộc
4,90
Monarch Panthers Sub-23 Người chiến thắng
1.38
Gungahlin United Sub-23 Người chiến thắng hoặc rút thăm
2,68
Người chiến thắng Sub-23 của Gungahlin United hoặc Người chiến thắng Sub-23 của Monarch Panthers
1.118
Monarch Panthers Sub-23 Người chiến thắng hoặc rút thăm
1.078