tip bong da hom nay

Paraguay Đầu tiên a

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
11. 22:30
+218
1.41 4.40 6,90
14 tháng 8. 01:00
+221
1,98 3.14 3,88
14 tháng 8. 21:30
+226
2,73 3.24 2.46
15 tháng 8. 00:30
+225
2.06 3.36 3.35