trực tiếp đá banh world cup

Tên của sự kiện Khuyết tật1
Handicap, điểm
Khuyết tậthai
Handicap, điểm
10:00
+6
(-30.5)
1.83
(+30.5)
1.83
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Tổng thị trường
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Tổng số điểm
Ít hơn Hơn
Số lẻ Đôi
1.82 1.82