trực tiếp bóng đá trực tuyến

Nước Đức. Liên đoàn 3

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 19:00
+317
2,49 3,48 2.625
11. 14:00
+316
3.22 3.65 2.06
11. 14:00
+317
2,49 3,48 2.625
11. 14:00
+313
2.02 3,56 3,40
11. 14:00
+312
1,88 3.64 3,80
11. 14:00
+316
3.34 3,54 2.05
11. 14:00
+314
3.38 3,55 2.03
14 tháng 8. 13:00
+315
2.875 3.50 2.29
14 tháng 8. 14:00
+314
2.10 3,54 3.22
15 tháng 8. 19:00
+314
2.13 3,52 3.16