tructiepbongda nha cai

Uruguay. Phân chia đầu tiên

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
20:30
+234
1.666 3,55 5,00
Ngày 12 tháng 8. 00:00
+220
2.26 3.18 3.08
Ngày 12 tháng 8. 21:30
+247
2,40 3.22 2,83
11. 00:00
+238
2,77 2.81 2,74
11. 20:30
hai.
+236
3,78 2,90 2.12
11. 23:30
+233
1.444 3,88 7.60
14 tháng 8. 17:30
+250
2.50 3.32 2.63
14 tháng 8. 20:30
+248
3.24 3,40 2.09