ty le keo bong da truc tiep

Nước Iceland. 3. Phân chia

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
21:15
+6
2.28 3.60 2.61
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Thị trường chính
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Kết quả
Người chiến thắng Jupiters Vaengir
2.28
Buộc
3.60
Người chiến thắng Augnablik
2.61
Người chiến thắng hoặc vẽ người chiến thắng
1.40
Người chiến thắng Jupiters Vaengir hoặc chiến thắng Augnablik
1.22
Người chiến thắng hoặc rút thăm Augnablik
1,52