ty le keo ma cau

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
19:30
+6
2.17 3,82 2,65
20:00
+6
1.909 3,82 3.18