ty le keo nha cai hom nay

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
5 giờ chiều
+11
10,00 1.025
5 giờ chiều
+11
6.70 1.079
5 giờ chiều
+11
1.078 6,75
Tên của sự kiện Khuyết tật1
Handicap, trò chơi
Khuyết tậthai
Handicap, trò chơi
18:30
+10
(-7.5)
1.83
(+7,5)
1.87
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
18:30
+12
1.146 4,95
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2