ty le ty so keo nha cai

Châu Úc. Chiến thắng. National Premier League Sub-21

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 10:15
+6
2,55 3,55 2.35
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Thị trường chính
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Kết quả
Người chiến thắng Bentleight Greens Sub-21
2,55
Buộc
3,55
Cổng Melbourne Sharks Sub-21 người chiến thắng
2.35
Bentleight Greens Sub-21 người chiến thắng hoặc vẽ
1.49
Người chiến thắng Sub-21 của Bentleight Greens hoặc Người chiến thắng Port Melbourne Sharks Sub-21
1.23
Cảng Melbourne Sharks Sub-21 người chiến thắng hoặc vẽ
1.42