ty le va ty so

Bồ Đào Nha. Liên đoàn phụ-23

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
18:00
+6
2.62 3,52 2.31
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Thị trường chính
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Kết quả
Người chiến thắng Sub-23 Farense
2.62
Buộc
3,52
Người chiến thắng Sub-23 Portimonense
2.31
Sub-23 Người chiến thắng hoặc rút thăm
1,51
Người chiến thắng phụ-23 Farense hoặc người chiến thắng Portimonense Sub-23
1.23
Người chiến thắng hoặc rút thăm phụ portimonense
1.40