undying dota 2

Superliga 2022/23. Người chiến thắng. Ngày 12 tháng 8. 19:00
Tên Đúng Không
FC Copenhagen 1.78 1,88
Midtjylland 3,42 1.25
Nordsjaelland 10,00 1,006
Silkeborg 14:00
Brondby 23.00
Aarhus GF 46,00
Tên Đúng Không
Randers 48.00
Viborg 140.00
Aalborg 151.00
Ngựa 201.00
Odense 285,00
Lyngby 675.00