vòng loại wc 2022 khu vực châu á

Na Uy. Sư đoàn 1

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
14 tháng 8. 15:00
hai.
+233
1.61 4.30 4.65
14 tháng 8. 15:00
+235
2,44 3,80 2.52
14 tháng 8. 15:00
+230
3.08 3,72 2.10
14 tháng 8. 18:00
+216
1.108 9.00 17,75
14 tháng 8. 18:00
+231
1.82 3,94 3,74
14 tháng 8. 18:00
+230
2.12 3,72 3.04
14 tháng 8. 18:00
hai.
+231
2.02 3,82 3.20
14 tháng 8. 18:00
+226
6.35 4,70 1.43
20 tháng 8. 16:00
hai.
+229
4.25 3,92 1.727