vòng loại world cup 2022 khu vực châu á

Cộng hòa Séc. Liga 1

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
11. 16:00
hai.
+369
1,72 3,90 4.30
11. 16:00
+367
2,58 3.32 2.625
11. 16:00
+372
3.08 3.50 2.18
11. 19:00
+364
4.50 3,75 1,72
14 tháng 8. 16:00
+314
2,98 3,42 2.26
14 tháng 8. 16:00
+303
5,00 3,80 1.65
14 tháng 8. 16:00
+307
2,55 3.35 2,69
14 tháng 8. 19:00
+304
1.35 4,95 7,90