vòng loại world cup khu vực châu âu

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 20:00
+368
1,53 4.30 5,75
11. 18:15
+373
1.90 3,74 3,74
11. 20:45
+372
1.92 3.62 3,80
11. 20:45
+363
1.41 4,70 7.20
14 tháng 8. 18:15
+314
1.92 3.65 3,75
14 tháng 8. 18:15
+317
2,93 3,54 2.29
14 tháng 8. 20:45
+321
2,78 3.62 2.35
15 tháng 8. 18:15
+317
2,75 3,44 2.46
15 tháng 8. 20:45
+316
3.20 3,80 2.06
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
11. 16:00
+225
2.17 3.125 3.20
11. 20:45
+218
1.44 4.25 6.10
11. 20:45
+227
1.87 3,58 3,58