viet nam world cup 2022

Áo. Liên đoàn 2

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 18:10
+307
1.46 4,55 6.05
Ngày 12 tháng 8. 18:10
+374
3,40 3,72 1.97
Ngày 12 tháng 8. 18:10
+369
1.77 3,75 4.20
Ngày 12 tháng 8. 18:10
+316
1,98 3,72 3.38
Ngày 12 tháng 8. 18:10
+309
1.61 4.05 4,95
Ngày 12 tháng 8. 20:30
hai.
+314
1.64 4.10 4.65
11. 20:00
+316
3,40 3,80 1,95
14 tháng 8. 10:30
+315
4.05 3.65 1.8lịch thi đấu vòng loại world cup việt nam2