vn đá vòng loại world cup

Nước Iceland. 4. Phân chia

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
9:00 tối
+6
16,50 9.10 1.076
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Thị trường chính
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Kết quả
Người chiến thắng Smari
16,50
Buộc
9.10
Người chiến thắng GG Grindavik
1.076
Người chiến thắng hoặc vị trí của Smari
5,95
Người chiến thắng Smari O GG Grindavik Winner
1.012