vn world cup

Nước Anh. Chức vô địch

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 9:00 tối
+370
2.33 3.32 3.14
11. 13:30
+370
2.30 3.34 3.18
11. 16:00
+371
2,40 3.38 2,96
11. 16:00
+366
2,76 3.28 2.62
11. 16:00
+369
3.64 3,54 2.03
thời gian thi đấu của đội tuyển việt nam
11. 16:00
+370
2.27 3.35 3.22
11. 16:00
+370
2,44 3.24 3.02
thời gian thi đấu của đội tuyển việt nam
11. 16:00
+371
2.17 3,44 3.36
11. 16:00
+371
2.14 3,48 3,40
11. 16:00
+371
2.13 3,48 3,42
thời gian thi đấu của đội tuyển việt nam
14 tháng 8. 15:00
+370
2.52 3.28 2.875
14 tháng 8. 16:00
+371
2,78 3.32 2.57
thời gian thi đấu của đội tuyển việt nam
16 tháng 8. 20:45
+311
3.38 3.36 2.19
1.
Thành phố Bristol thời gian thi đấu của đội tuyển việt nam
16 tháng 8. 20:45
+314
2.52 3.38 2,80
16 tháng 8. 20:45
+299
1.65 3,82 5,50
thời gian thi đấu của đội tuyển việt nam
16 tháng 8. 20:45
+308
1.83 3.64 4.40
16 tháng 8. 20:45
+300
1,59 4,00 5,85
16 tháng 8. 20:45
+299
1,89 3,42 4.40
16 tháng 8. 20:45
+312
2.54 3.26 2,86
16 tháng 8. 9:00 tối
+311
2.03 3,54 3.64
17 tháng 8. 20:45
+308
2,69 3.30 2.67
17 tháng 8. 9:00 tối
+312
3.22 3.35 2.27
17 tháng 8. 9:00 tối
+306
1.80 3.68 4.50
17 tháng 8. 9:00 tối
+299
1.65 3,82 5,50