where is the world cup 2022

Bắc Ireland. Premiership

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 20:45
+230
2.08 3,55 3.25
11. 16:00
+231
2,44 3.50 2.67
11. 16:00
+232
2.32 3,48 2,84
11. 16:00
+226
3,84 3.64 1.87
11. 16:00
+222
1.32 5.20 8.30
14 tháng 8. 16:00
+210
1.111 8,70 18.00