world cup match

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
12:00
+12
1.193 4.20
12:00
+12
4.50 1.171
13:30
+12
1.125 5.35
13:30
+12
1.26 3,54
15:00
+12
4.65 1.163
5 giờ chiều
+12
1.39 2.81
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2